1% podatku – tak niewiele, a tak wiele może zmienić

wózek inwalidzki

1% podatku – tak niewiele, a tak wiele może zmienić


Ustawa o działalności pożytku publicznego i wolontariacie

Z dniem 1 stycznia 2004 roku w życie weszła ustawa o wolontariacie i działalności pożytku publicznego. Oznacza to tyle, że od tego dnia polscy podatnicy mogą przekazywać swój 1%podatku dochodowego na wybrane przez siebie organizacje pożytku publicznego.

Czym jest organizacja pożytku publicznego?

Mianem OPP może być nazwana organizacja, która prowadzi działalność na rzecz ogółu społeczeństwa lub osobnej grupy, która wyróżnia się trudną sytuacją materialną lub życiową na tle ogółu społeczności. Organizacja taka nie może prowadzić działalności gospodarczej, a cały swój dochód musi przeznaczać na działalności pożytku publicznego. Ponadto Organizacja Pożytku Publicznego jest wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego oraz posiada statut, w którym określone są ograniczenia dotyczące zarządzania majątkiem. Najważniejszą cechą organizacji pożytku publicznego jest to, że sporządza ona sprawozdania ze swojej działalności na tle minionego roku i podaje je do publicznej wiadomości. Dzięki temu zabiegowi, każdy obywatel wie na co przeznaczane są pieniężne kwoty organizacji. Pomaga to w osiągnięciu zaufania ludzi, między innymi przyszłych osób fizycznych, przekazujących swój 1% podatku na rzecz wybranej organizacji.

Jak przekazać 1% podatku?

Każda osoba fizyczna, która pracuje i posiada dochód w roku poprzednim, musi wypełnić zeznanie roczne. W zeznaniu rocznym, które należy złożyć do końca kwietnia danego roku, należy wypełnić pole 1% podatku. Jest to niezwykle proste, wystarczy wpisać w odpowiednią rubrykę nazwę Organizacji Pożytku Publicznego oraz jej numer KRS (Krajowy Rejestr Sądowy). Na tym etapie kończy się wypełnianie zeznania przez podatnika. Wypełniony PIT należy złożyć w urzędzie skarbowym lub wysłać go pocztą. Resztą formalności zajmuje się państwo i przekazuje kwotę wynoszącą 1% podatku od dochodu na rzecz wybranej przez nas organizacji. Obecnie w Polsce wpisanych do Krajowego Rejestru Sądowego jest aż 8012 organizacji pożytku publicznego, z których możemy wybierać tę, której przeznaczymy swój datek.

Dlaczego warto przekazać 1% na niewielkie Organizacje Pożytku Publicznego?

Wspieranie niewielkich organizacji lub konkretnych osób fizycznych jest niezwykle ważne. Oczywiście to od nas zależy komu zdecydujemy się oddać swój 1%, natomiast warto jest wspierać małe, lokalne fundacje. Pamiętajmy, że przekazanie 1% podatku dochodowego nic nas nie kosztuje! Podatek dochodowy jest obywatelskim obowiązkiem i każdy kto pracuje lub prowadzi działalność gospodarczą musi pamiętać aby rozliczyć się z niego w urzędzie skarbowym. W takiej sytuacji zatem możemy bezinteresownie pomóc wybranej organizacji, konkretnej osobie lub fundacji. Wspieranie poprzez przekazywanie 1% jest niezwykle proste i nie obciąża naszego budżetu osobistego. Takie działanie nic nas nie kosztuje, poświęcamy jedynie dodatkowe 3 minuty na wypełnienie odpowiedniej rubryki w zeznaniu rocznym, a dla wielu osób to nieoceniona pomoc.

Tagged with:     ,

About the author /


człowiek orkiestra, nieczęsto coś pisze, często publikuje

Related Articles