Ciekawostki z prawa rodzinnego

prawo rodzinne

Ciekawostki z prawa rodzinnego


Definicja

Prawo rodzinne to dział prawa cywilnego, którego głównym zadaniem jest regulacja stosunków prawnych w rodzinie. W skład regulowania wchodzi grono osób – od rodziców, poprzez dzieci aż do osób trzecich.

Nowelizacje

Tak, jak w sytuacji każdej gałęzi prawa, tak również w prawie rodzinnym następują nowelizacje i udoskonalenia zapisów. W ostatniej nowelizacji, zawarte zostały nowe informacje dotyczące:

  • ojcostwa,
  • stosunków pomiędzy rodzicami a dziećmi,
  • zastępczych matek,
  • alimentów.

Prawo rodzinne, a ojcostwo

Kodeks prawa rodzinnego zajmuje się wieloma aspektami związanymi z ojcostwem – jego ustaleniem, obowiązkami alimentacyjnymi, domniemanym ojcostwem. Jedną z ciekawostek, jakie zostały wprowadzone do prawa rodzinnego dotyczącego aspektów ojcostwa jest nowelizacja w zakresie uznania dziecka przez mężczyznę, który nie jest połączony z matką dziecka związkiem małżeńskim. Przed wprowadzeniem udoskonalenia do ustawy, mężczyzna musiał złożyć oświadczenie przed kierownikiem Urzędu Stanu Cywilnego. Aktualnie, kierownik USC może zażądać przeprowadzenia testów DNA, aby sprawdzić wiarygodność ojcostwa.

Stosunki pomiędzy rodzicami, a dziećmi

Wprowadzono nowy zapis, który mówi o tym, że rodzice, których władza rodzicielska została ograniczona lub odebrana mogą kontaktować się ze swoim potomstwem. Do tej pory było to zabronione. Wszyscy krewni wstępni, tj. rodzice, dziadkowie, pradziadkowie mają prawo do kontaktów z dzieckiem.

Zapisy dotyczące matek zastępczych

Surogatki – kobiety, które rodzą dziecko z wykorzystaniem metody in vitro. Dzięki nowemu zapisowi prawnemu, surogatki są uznawane pełnoprawnymi matkami.

Obowiązek alimentacyjny

Alimenty to nakaz sądowy, który zobowiązuje któregoś z rodziców, zazwyczaj jest to ojciec, do uiszczania comiesięcznych opłat w sytuacji rozpadu pożycia małżeńskiego lub uznania domniemanego ojcostwa. W nowelizacji wprowadzony został zapis, który umożliwia uchylenie się od obowiązku uiszczania opłat alimentacyjnych na rzecz pełnoletnich dzieci. Dzieje się tak w sytuacji, gdy dziecko, które w świetle prawa jest osobnikiem dorosłym, nie stara się usamodzielnić oraz nie podejmuje żadnego zatrudnienia, a rodzic zobowiązany do płacenia alimentów jest w trudnej sytuacji finansowej.

Fachowa pomoc

W sytuacjach związanych z prawem rodzinnym, należy zwrócić się o udzielenie pomocy do wykwalifikowanych osób. Merytorycznych porad prawnych udzielą nam adwokaci oraz radcowie prawni, którzy posiadają doświadczenie w danym zagadnieniu. Polecamy gorąco Kancelarią Radcowską Grażyny Buczyńskiej – http://buczynskagrazyna.pl/, z której usług korzystaliśmy już nie raz i w każdej sytuacji otrzymaliśmy specjalistyczną pomoc w rozsądnej cenie.

Tagged with:     ,

About the author /


człowiek orkiestra, nieczęsto coś pisze, często publikuje

Related Articles