Emerytura? Byle nie w Polsce

zdjęcie poglądowe przedstawiające emerytów

Emerytura? Byle nie w Polsce


Czas odpoczynku

W wielu krajach Unii Europejskiej czas, w którym można przejść na emeryturę kojarzy się z odpoczynkiem, relaksem, możliwością podróżowania po świecie. Wiele sąsiadów Polski, m.in. Niemcy korzystają z okresu emerytalnego jako czasu dla siebie. To właśnie na emeryturze odwiedzają inne kraje i żyją w dostatku. Dlaczego nie dzieje się tak w Polsce? Niestety na drodze do szczęścia polskim emerytom stoi przede wszystkim wiek emerytalny, który aktualnie wynosi 67 lat zarówno dla kobiet, jak i dla mężczyzn. Jest to najwyższy wiek przechodzenia na emeryturę na świecie. Oprócz Polski egzekwuje go również Norwegia.

Grosz do grosza…

Niestety wysokość wypłacanych świadczeń emerytalnych jest niewyobrażalnie niska. Wiele seniorów żyjących w Polsce często staje przed problemem braku budżetu. Produkty spożywcze stale drożeją, a ceny niektórych leków są tak wysokie, że pozwolić na nie mogą sobie jedynie wybrani.

Średnia grozy, czyli gdzie najlepiej być emerytem

Według średnich ZUS-u wynika, że najniższe emerytury wypłacane są na Podlasiu oraz w województwie podkarpackim. Średnia wysokość przypadająca na jednego emeryta z owych województw to 1500-1600 złotych. Jest to niezwykle niska kwota pieniędzy, która nijak ma się do realiów życia w kraju. Niestety utrzymanie mieszkania czy domu, zrobienie zakupów i inwestycja w lekarstwa wydaje się być niemożliwa w przypadku posiadania tak niewielkich świadczeń. Najwyższe świadczenia emerytalne zaś wypłacane są w województwie mazowieckim oraz śląskim, gdzie średnia oscyluje pomiędzy 1800-2100 złotych. Skąd zatem biorą się tak znaczące różnice w wielkości emerytur? Przede wszystkim jest to uwarunkowane tym, że na wschodzie Polski głównym środkiem dochodowym jest rolnictwo. Niestety negatywny efekt bierze się z różnić pomiędzy wschodnią częścią kraju, która jest rolnicza, a częścią zachodnią, uprzemysłowioną. Dane ZUS-u są oczywiście tylko średnią wyliczoną z większej części. Na nieszczęście niektórych emerytowanych pracowników, ich świadczenie jest mniejsze niż statystyczne. Wiele ludzi otrzymuje emerytury zaledwie przekraczające 1000 złotych.

Emeryt uprzywilejowany

Najwyższe emerytury w kraju otrzymują górnicy, których średnia świadczenia oscyluje wokół 3000 złotych miesięcznie. Państwo ustanowiło osobny system emerytalny, który finansowany jest z państwowego budżetu. Do profesji zaliczonych w ramach osobnego systemu zaliczyć należy policjantów i żołnierzy, których średnia emerytura wynosi 2500 złotych. Ponadto do grupy tej zaliczani są również sędziowie i prokuratorzy, których średnia oscyluje w granicach 4000-5000 złotych.

Tagged with:    

About the author /


człowiek orkiestra, nieczęsto coś pisze, często publikuje

Related Articles