ITD – czym jest?

Inspekcja Transportu Drogowego to mundurowa formacja, która zajmuje się kontrolowaniem zmotoryzowanych i pojazdów towarowych. Do ich jurysdykcji należy po pierwsze sprawdzanie czy tiry nie mają niedopuszczalnej wagi, która zazwyczaj jest przekraczana przez przeciążenie aut oraz czy na pewno stan mechaniczny pojazdów jest prawidłowy. Instytucja, jaką jest ITP powołany został do działania z dniem 6 września roku 2001.

ITD została wykreowana w tym celu, żeby spełniać kilka niezwykle ważnych zadań, do jakich zalicza się: poprawa bezpieczeństwa na drogach, oddziaływanie na zmotoryzowanych, aby przestrzegali oni zapisów ustawowych, zapobieganie rozkwitowi nieuczciwej konkurencji, wykluczenie dewiacyjnych zajść w transporcie drogowym oraz przeciwdziałanie zniszczeniu dróg. To wszystko czyni, że polepsza się również stan środowiska naturalnego. Ponadto funkcjonariusze ITD specjalizują się także w tropieniu naruszeń, jakie występują w transporcie drogowym.

Zarządzaniem Inspekcją Transportu Drogowego zajmuje się Główny Inspektor Transportu Drogowego. Rewident ten odpowiada przed ministrem do spraw tranzytu. Do ITD zalicza się dodatkowo sieć foto-radarów oraz rejestratory szybkości, które ulokowane są na autostradach oraz systemy elektronicznego poboru akcyz.

Do głównych działań, którymi zajmuje się ITD przynależą inspekcje lokalne, które to sieją przestrach pośród szoferów samochodów ciężarowych. Do Inspekcji Transportu Drogowego nie zalicza się jednak wyłącznie sprawdzanie samochodów w terenie, lecz także lustracja biura, które posiada spedytor. Do ważnych zadań Inspekcji Transportu Drogowego należy ponadto sprawowanie pieczy nad publicznym transportem osób. Wszystko po to, żeby zagwarantować 100% rzetelność i gwarancję najlepszej jakości transportu przez usunięcie z ruchu drogowego aut niesprawnych bądź w takim stopniu zepsutych.

Funkcjonariusze Inspektoratu Transportu Drogowego pozostają w ścisłej kooperacji z takimi aparatami bezpieczeństwa jak straż graniczna, SC czy policja. Dodatkowo pozostają w stałym kontakcie z pozostałymi inspekcjami, takimi jak: weterynaryjna, handlowa i PIP.

Od lat 90 również ITD para się przydzielaniem koncesji na przewóz zagraniczny.

Tagged with:    

About the author /


człowiek orkiestra, nieczęsto coś pisze, często publikuje

Related Articles