Kickstarter – nowoczesna platforma crowdfundingowa

Kickstarter - logotyp

Kickstarter – nowoczesna platforma crowdfundingowa


Czym jest crowdfunding?

Crowdfunding to słowo zapożyczone z języka angielskiego, które weszło do obiegu w polszczyźnie, w normie uzualnej. Najprościej rzecz ujmując crowdfunding to forma finansowania różnego rodzaju akcji, projektów przez zgrupowanie osób. Główną zasadą platform crowdfundingowych jest częste uiszczanie opłat na niewielkie kwoty przez osoby zainteresowane pomocą.

Geneza zjawiska finansowania społecznościowego

Początków crowdfundingu należy upatrywać się pod koniec XX wieku. Pierwsza akcja tego typu przeprowadzona został w Stanach Zjednoczonych w 1997 roku, kiedy to amerykańscy fani zespołu Marillion przeprowadzili internetową kampanię na sfinansowanie trasy koncertowej grupy muzycznej. Dzięki sieciowej społeczności i złożonym datkom, udało się zebrać łączną sumę opiewającą na 60 tysięcy dolarów. W 2000 roku zaś powstała pierwsza platforma internetowa artistshare.net, na której muzycy otrzymywali wpłaty pieniężne od swoich fanów.

Kickstarter i jego początki

Kickstarter to obecnie największa platforma do finansowania społecznościowego na świecie. Czy zatem była pierwszą tego typu inicjatywą? Przed powstaniem Kickstartera, co odbyło się w 2009 roku, zaledwie rok wcześniej, w 2008 powstał serwis Indiegogo, na którym możliwe było finansowanie projektów różnego typu. Był to przełom, gdyż do tej pory crowdfunding dotyczył tylko i wyłącznie pomocy muzykom.

Jak wygląda proces internetowej zbiórki pieniędzy?

Najważniejszym faktem jest to, że zbiórka dotyczyć może praktycznie każdego zagadnienia i pomysłu. Jedyne co wystarczy zrobić to zgłosić na platformie Kickstarter propozycje na sfinansowanie projektów. Mogą one dotyczyć gier, filmów, wydarzeń kulturalnych i wielu wielu innych. Osoby zainteresowane i chcące wesprzeć finansowo dany projekt, po prostu przesyłają wybraną przez siebie kwotę pieniężną na konto pomysłodawcy projektu. Osoby deklarujące konkretny pomysł w Kickstarterze muszą ustalić konkretną sumę, do której organizowana będzie zbiórka. W przypadku, gdy uda się zebrać wymaganą ilość pieniędzy, serwis potrąca prowizję, a reszta kwoty zostaje wypłacona pomysłodawcy. W sytuacji, gdy konkretna, ustalona odgórnie kwota nie zostanie zebrana, wtedy pieniądze, które zostały wpłacone przez darczyńców, automatycznie wracają na ich konto.

Plan sześcioletni, czyli ile zebrano od początków działalności Kickstartera?

Od 2009 roku, czyli powstania platformy do 2015 roku udało się zrealizować blisko 80 tysięcy projektów. Ilość wydaje się być niezwykle duża, jak zatem wypadają sumy zebrane na wszystkie pomysły? Kickstarter od początków działalności zebrał ponad 1,5 miliarda dolarów. Kwota jest wręcz niewyobrażalna i świadczy o tym, że środowisko internetowe jest niezwykle silne, a powiedzenie, że w grupie jest siła nadal funkcjonuje.

Tagged with:     ,

About the author /


człowiek orkiestra, nieczęsto coś pisze, często publikuje

Related Articles