Recepta na podratowanie budżetu studenckiego

zdjęcie poglądowe pormonetki

Recepta na podratowanie budżetu studenckiego


Inny kredyt, czyli kredyt dla studenta

Niestety brak gotówki często doskwiera osobom, które studiują. Niekiedy nie ma czasu nawet na dorywczą pracę, a gotówka ubywa z kieszeni w zatrważającym tempie. Co zrobić w takiej sytuacji i jak sobie pomóc? Dla takich właśnie osób powstała specjalna odmiana kredytu, czyli kredyt studencki. Może on zostać udzielony tylko osobom, które pobierają nauki, niezależnie od tego czy edukacja odbywana jest na uczelni prywatnej, czy państwowej.

Kto i w jaki sposób może uzyskać zapomogę?

Osoby, które rozpoczęły studia przed ukończeniem 25 roku życia mogą wnioskować o przyznanie im kredytu. W przypadku pozytywnej odpowiedzi, osoba ucząca się otrzymuje pomoc finansową. Kredyt studencki różni się od standardowego kredytu i nie jest wypłacany jednorazowo pełną sumą pieniędzy, a wpłaty dokonywane są w dziesięciu transzach rocznie, przez cały okres trwania studiów. Miesięczna transza kredytu wynosi 600 złotych. Kolejnym udogodnieniem jest fakt, iż spłata zapomogi pieniężnej odbywa się dopiero w dwa lata od momentu ukończenia studiów. W przypadku najzdolniejszych osób, istnieje możliwość umorzenia 20% kredytu. Dzieje się tak w przypadku kredytobiorcy, któremu udało się zakończyć edukację w grupie 5% najlepszych studentów.

Niezbędne dokumenty

W celu otrzymania kredytu studenckiego, potrzebne jest złożenie szeregu niezbędnych dokumentów do instytucji bankowej. Najważniejsze jest złożenie wniosku o udzielenie kredytu. Niezwykle ważne jest również zaświadczenie z uczelni, gdzie pobieramy nauki, które potwierdzi, że kredytobiorca jest studentem bądź doktorantem i przysługuje mu przywilej studenckiego kredytu. Ponadto należy złożyć dokumenty określające wysokość dochodu na jedną osobę w rodzinie wnioskodawcy. Ostatnim dokumentem niezbędnym do złożenia w banku jest dokument, w którym zawarte będzie poręczenie żyrantów, czyli osób, które deklarują możliwość spłaty zobowiązań finansowych innej osoby. W nielicznych sytuacjach możliwe jest, aby funkcję poręczyciela świadczył Bank Gospodarstwa Krajowego. Wniosek o przyznanie kredytu studenckiego należy złożyć w wybranym przez siebie oddziale banku pomiędzy 1 października a 15 listopada każdego roku.

Warto pamiętać

Kredyt studencki to niezwykłe udogodnienie, które odbywa się na prostych i jasnych warunkach. Należy jednak pamiętać o istotnej rzeczy. W przypadku pobierania kredytu, student jest zobowiązany dwa razy do roku dostarczyć do oddziału banku ważne zaświadczenie o pobieraniu nauk. Taki dokument można uzyskać w dziekanacie uczelni, ale większość instytucji bankowych przyjmuje również legitymację studencką z ważną naklejką, świadczącą o ciągłości nauki. Zatem, jeśli jesteś osobą uczącą się, nie rozpocząłeś studiów później niż przed ukończeniem 25 roku życia, a potrzebujesz stałej wpłaty finansowej, kredyt studencki może być dla Ciebie idealnym rozwiązaniem.

Tagged with:     ,

About the author /


człowiek orkiestra, nieczęsto coś pisze, często publikuje

Related Articles