Luis Buñuel

  • obrazek poglądowy - kamera
    Kino autorskie
    Posted in: Film, Kultura

    Kino autorskie Z czym to się je, czyli krótkie wprowadzenie Kino autorskie to pojęcie, które określa filmy charakterystyczny dla konkretnych twórców. Owa teoria powstała we Francji przez krytyków i reżyserów, którzy publikowali na łamach francuskiego czasopisma ,,Cahiers du Cinema.” Pojęcie to wykreowali: A. Bazin, J.L. Godard, J.Rivette oraz F. Truffaut. Kino autorskie wywarło niezwykle silny […]