reklama uchybiająca godności człowieka

  • Oferta reklamowa uwłaczająca poczuci godności polaka
    Posted in: Reklama

    Reklama uwłaczająca pysze polaka Prawo „uchybienia poczucia godności polaka” jest prawem nadzwyczaj subtelnym. Ile polaków, tyle przeróżnych zapatrywań, czym godność polaka jest i co ją narusza, zaś co bynajmniej nie. Dlatego weryfikacja reklamy pod takim kątem jest szczególnie powikłana. Ogólnie podkreśla się, iż za uwłaczające poczucia godności polaka wypada przyjąć odwołanie się w reklamie do […]